Cerkev Srca Jezusovega. Središče župnijskega življenja in dogajanja.

Cerkve

Ob nastanku župnije v župnijo prešle stara cerkvica in župnijska cerkev svetega Mateja na Spodnjih Škofijah ter cerkev Kristusa Kralja na Zgornjih Škofijah. Župnik je soupravljal tudi župnijo Tinjan, kjer je cerkev svetega Mihaela in kaplanijo Plavje s cerkvijo svete Lucije.