ŽUPNIJA ŠKOFIJE

Cerkve

 

Ob nastanku župnije Škofije so v novo župnijo poleg župnijske cerkve Srca Jezusovega prešli
še stara cerkvica svetega Mateja ter cerkev Kristusa Kralja na Zgornjih Škofijah.

 

Župnik je soupravljal tudi župnijo Tinjan, kjer je cerkev svetega Mihaela in kaplanijo Plavje s cerkvijo svete Lucije.