Cerkev Srca Jezusovega. Središče župnijskega življenja in dogajanja.

Sveta Lucija, Plavje

Kaplanija Plavje s cerkvijo svete Lucije je do leta 1960 spadala v župnijo Osp.
Po drugi svetovni vojni jo je državna meja ločila od župnijskega središča.
Upravno sodno so spadale (leta 1900) k občini Milje (Muggia) v sodnem okraju Koper.

Nekoč naj bi pod Plavjami stala cerkev svetega Klemena,
saj najdemo v osapski mrliški knjigi iz leta 1619 zapisano, da je bil pri cerkvi sv. Klemena pokopan Ivan Dugon s Plavij.
Z ozirom na to, da so v okolici Kopra; v Šmarjah, Krkavčah, Hrastovljah, Črnem Kalu, Predloki in drugje, bili močno
razširjni glagoljaši, o čemer pričajo pogosti glagoljaški napisi, bi lahko cerkev svetega Klemena pripisovali prav njim.
Glagolico, jezik in pisavo, po kateri se imenujejo, je namreč “sestavil” prav sveti Kliment Ohridski,
najvidnejši naslednik svetih bratov Cirila in Metoda.
Kdaj je ta cerkev propadla in izginila, žal ni znano.

Po ustnem izročilu sta dve dobri in premožni domačinki sestri sklenili sezidati novo cerkev.
Posvetili so jo sv. Luciji in sv. Roku.

Sedanji zvonik so sezidali šele leta 1885 s podporo takratne deželne vlade.
Prej sta dva zvonova visela kar na veji bližnje lipe.
Zvonik oglejskega tipa je visok 24,87 metra. Postavljen je na vogalu cerkve in je v celoti grajen iz peščenjaka.
Vrhnji del, ki ga krasijo štiri bifore, prehaja v oktogonalni podstavek, ki nosi visok zatrep s križem.

Napis nad portalom zvonika govori o gradnji zvonika in graditeljih.

Cerkev je bila prenovljena leta 1925, ko je bil v Ospu župnik in dekan Franc Malalan.
Priskrbel je tudi nov marmornati oltar in orgle iz cerkve sv. Jakoba vTrstu.
Marmornati oltar še vedno krasi cerkev, medtem ko je od orgel ostala samo orgelska omara in nekaj lesenih piščali.

Cerkev stoji v strnjenem delu vasi, na cerkvenem zemljišču starega pokopališča.
Predvidevajo, da je bila cerkev zgrajena v drugi polovici 19. stoletja.

Glavni oltar je v novoklasičnem slogu. Na steni je oltarna platnena slika svete Lucije v pozlačenem okvirju.
Leta 1925 jo je naslikal domačin samouk Avguštin Hrovatin.

Levi oltar je posvečen svetemu Roku.
Na vsaki strani njegove slike stojita iz mavca izdelana kipa sv. Alojzija in sv. Antona Padovanskega.
Drugi oltar je oltar Marijinega obiskanja.
Na straneh stojita lesena kipa svetega Jožefa in svetega Janeza Krstnika.

Cerkev še ima leseno prižnico, ki jo je v večini cerkva izrinil ambon.
Zelo lepa je tudi oljna podoba svete Ane in svete Lucije.

Na vogalih poslikanega stropa ladje so štirje evangelisti.
Na levi je sveti Marko z levom, na desni pa sv. Janez z orlom.

Cerkev je bila prenovljena 1925 in 1951.

Samostojna kaplanija Plavje je imela tri podružnice:
sveta Brigita na Hribih (Kolomban), sveta Barbara pri Korošcih (Premančan) in sveti Ivan na Štramarju.
Osnovna šola se omenja že leta 1864.

1. septembra 2004 je škof Metod Pirih izdal odlok o priključitvi kaplanije Plavje župniji Škofije
in preimenoval kaplanijo v podružnico svete Lucije.
Ta odločitev je bila sprejeta zaradi pomanjkanja duhovnikov
in ker v tej skupnosti ni polnega pastoralnega življenja.