ŽUPNIJA ŠKOFIJE

Sv. Matej, Spodnje Škofije

Stara cerkev sv. Mateja

Do ustanovitve župnije Škofije je bila podružnica lazareške župnije oziroma kuracija. Latinsko se je župnija Lazaret imenovala Risanum – danes Bertoki.

Cerkev je bila sezidana na takratnem pokopališču.
Leto izgradnje 1674 (M.DC. LXXIV) je vklesano v kamniti prekladi vhodnega portala.
Nad letnico je napis EPIS IVSTIN (škof Justinopolisa). Koper se je namreč imenoval Justinopolis.

Vklesan je grb in napis: FRANC ZENO
Cerkvico je torej posvetil koprski škof Franc Zeno.
Že prej je na tem mestu stala cerkvica, ki je bila sezidana leta 1568, vendar o njej nimamo podatkov.

Vhodna fasada ima v osi kamnit ravno zaključen vhodni portal in ob strani manjši kamniti kvadratni okni. Razgibano oblikovan dvojni zvonik na preslico je postavljen na sleme stavbe, v osi vhodnega portala. Od nekdanje cerkve je ohranjena samo še zunanja lupina. Notranjščina je v celoti predelana.

Nekoč je imela dva oltarja: na glavnem je bila oljna slika svetega Mateja,
na stranskem oltarju pa kip Lurške Matere Božje.

Cerkev svetega Mateja je zanimiva zaradi svoje tipične, v oblikovanju skromne, istrsko-primorske arhitekture.

Cerkev stoji na pomembni prometno strateški točki, na trgu, na najvišji točki vasi, kjer se teren prevesi proti državni meji. Škofijski preval je omogočal najlažji prehod iz Rižanske doline v Žaveljski zatok. Že sredi 18. stoletja je bila preko Škofij speljana cesta, ki je povezovala beneški Koper in habsburški Trst. Poimenovali so jo Via Flavia. Do leta 1935 je skozi Škofije potekala tudi ozkotirna železniška proga (Parenzana / Porečanka), ki je povezovala Trst s Porečem. Leta 2005 je bila narejena avtomobilska cesta.

Danes je cerkvica sv. Mateja spremenjena v majhno dvorano, kjer imajo svoje dejavnosti skavti in druge župnijske skupine. Veliko let so prostori služili za verouk in pevske vaje.

Cerkvica je bila obnovljena oziroma predelana 1967. Leta 2010 je bilo zamenjano ostrešje, okna in vrata ter prebarvana fasada.