Cerkev Srca Jezusovega. Središče župnijskega življenja in dogajanja.

Kristus Kralj, Zgornje Škofije

Ko je bila v glavnem dograjena cerkev na Spodnji Škofiji so začeli graditi svojo cerkvico tudi na Srednji Škofiji,
ob cesti na Tinjan.Temeljni kamen je leta 1934 blagoslovil dekan iz Ospa Franc Malalan.

Dela so bila končana v štirih letih.Zaradi pomanjkanja sredstev niso mogli dokončati zvonika.

Cerkev so blagoslovili 29. novembra 1938.Fasado so naredili leta 1957.

Cerkvena ladja ima odprto ostrešje s planetami.

Pogled v prezbiterij s kora. Prezbiterij se konča v obliki trapeza.

Na oltarju so kipi: Kristus Kralj, Brezmadežna in sv. Anton Padovanski. Slog je romanski.

Na glavnem oltarju kraljuje velik kip Kristusa Kralja.

Antipendij velikega oltarja krasi čudovit relief Božjega Jagnjeta.

Cerkveno ladjo krasijo sicer majhne a lepe podobe križevega pota.

 

Vse do danes obhajajo praznik Kristusa Kralja s procesijo.
Z molitvijo in pesmijo pospremijo kip Kristusa Kralja po osrednjem delu vasi.

 

Cerkev je bila do leta 1960 podružnica župnije Dekani.