Cerkev Srca Jezusovega. Središče župnijskega življenja in dogajanja.

Župniki in duhovni pomočniki

1. Z ustanovitvijo župnije Škofije je postal soupravitelj Dominik Pegan, župnik v Dekanih. Že 1. julija 1957 je začel upravljati Škofije kot podružnico.

2. 12. 7. 1965 je bil imenovan za prvega župnijskega upravitelja Franc Prelc.

3. Od 15. avgusta 1966 vodijo župnijo salezijanci. Prvi župnijski upravitelj je bil Jožef Vidic.

4. 10. 8. 1971 je postal župnijski upravitelj Anton Hribernik.

5. 1976 je postal župnik Metod Lampe (iz zdravstvenih razlogov ni prevzel župnije takoj, zato je nekaj mesecev upravljal župnijo Mirko Simončič).

6. 1979 Janez Ulaga

7. 1983 Franc Stritar

8. 1994 Vinko Štrucelj

9. 2001 Jožef Krnc

10. 2003 Štefan Krampač

11. 2013 Milan Kavčnik

12. 2019 Jožef Krnc

 

Duhovni pomočniki

1. Bogdan Metlika (1967–1970)

2. Anton Krnc (1970/1971)

3. Mihael Maček (1971–1992)

4. Jože Bakan (1997)