ŽUPNIJA ŠKOFIJE

Pomembnejši dogodki

 • 1. september 1960 ustanovitev župnije
 • Ob 1. obletnici ustanovitve nove župnije so vodili salezijanci tridnevnico (21.-24. septembra 1961); ob zaključku je prišel tudi msgr. Albin Kjuder – administrator
 • Župnija dobi leta 1965 stalnega župnika Franca Prelca
 • V letu 1965 je bil dograjen zvonik cerkve Kristusa Kralja na Srednjih Škofijah
 • 1965 prenova cerkve na Zg. Škofijah
 • Leta 1966 je orgelski mojster Janez Jenko popravil orgle in dodal ventilator na motor; v župnijo je prišla nova organistka Erminija Furlanič
 • Pri polnočnici sodeloval mladinski pevski zbor 25. 12. 1966
 • Začela se je prenavljati cerkvica sv. Mateja, ki naj bi se preuredila v župnijski urad in veroučne učilnice; prenovo so ovirali državni organi, ki so cerkvico želeli podreti in narediti telovadnico; na pomoč je prišlo Spomeniško varstvo iz Pirana, ki je zahtevalo, da se zunanjost ne sme spremeniti
 • 1972 (14. 3.) preimenujejo župnijo sv. Mateja v župnijo Srca Jezusovega; na željo župljanov župnije Škofije je župnik Anton Hribernik zaprosil Škofijski ordinariat v Kopru, da bi spremenili glavnega zavetnika župnijske cerkve in župnije; kongregacija za bogoslužje v Vatikanu je ugodila prošnji župljanov in župnika z dekretom 14. marca 1972 tako, da »ima v bodoče tako župnijska cerkev na Škofijah kakor tudi sama župnija namesto sedanjega zavetnika svetega Mateja, apostola, novega zavetnika: Presveto Srce Jezusovo«
 • 1972 je župnija odkupila hišo za novo župnišče in zemljišče (Sp. Škofije 55) od Erminije Kolarič. Leta 1974 pa je dokupila vinograd ob župnišču
 • 1975 je bil v župniji ljudski misijon, ki so ga vodili lazaristi
 • 1982 (3. 10.) je Stanislav Hočevar blagoslovili kip Mariji Pomočnice
 • 1983 je bila prenovljena dvorana in sezidana garaža; na Tinjanu je bila popravljena streha na cerkvi in fasada cerkvene hiše
 • Za mladinska srečanja je prihajal iz Ankarana kaplan Mirko Rakovnik 1983-1985
 • 29. 9. 1985, 25-letnica župnije, slovesnost je vodil Jože Vidic, župnik v Cerknici
 • 1986 je župnik Franc Stritar sprejel v soupravo župnijo Osp
 • Leta 1987 je bil dograjen zvonik župnijske cerkve po načrtih ing. arh. Jožeta Kregarja (18. 10. 1987 – blagoslovitev)
 • 20. novembra 1988 je bila slovesnost ob 50-letnici cerkve Kristusa Kralja na Zgornji Škofiji; za to priložnost je bila obnovljena zunanjost in notranjost cerkve; slovesnost je vodil škof dr. Janez Jenko
 • Po prenovitvi prezbiterija je 25. oktobra 1992 msgr. Metod Pirih posvetil cerkev, oltar, ambon in krstni kamen
 • 1989 spomladi so na Plavjah prenovili cerkveno fasado in streho; prepleskana je bila tudi notranjost in popravljene freske (Ciril Jerič)
 • Obnova fasade na župnijski cerkvi in nakup bakrenih žlebov 1989
 • 1990 je Fedor Štokavs oktobra naredil fasado na stari cerkvici in garaži
 • 1992 prenovljen prezbiterij
 • 1994 začne izhajati župnijsko mesečno glasilo Matejev prehod
 • Začetek skavtov 1995 (skupina volčičev).
 • 1995 so na Plavjah obnovili kapelico in 1996 priskrbeli nove digitalne orgle
 • 1955 začetek skavtov v župniji
 • 1996 so obnovili in blagoslovili vaško kapelico na Drugi Škofiji
 • 1996 so priskrbeli nove digitalne orgle za župnijsko cerkev, ki so najprej stale v prezbiteriju
 • 1997 so obnovili kor in odstranili stare orgle
 • 2001 nov krstni kamen (Maks Fojkar)
 • 2002 začetek obnove župnišča
 • 2003 prvič oratorij
 • 2004 elektrifikacija zvonov na Plavjah
 • 2006 blagoslov prenovljenega župnišča
 • 2007 blagoslov nove spovednice
 • 2009 dva nova kropilnika v župnijski cerkvi in ogrevanje cerkve, župnijsko romanje v Lurd
 • 2010 prenovljena stara cerkvica – dvorana (ostrešje in fasada)