ŽUPNIJA ŠKOFIJE

Slovenski Oratorij v času pandemije Covid-19

Še en poskus

V Sloveniji z imenom Oratorij označujemo tedenske poletne počitniške programe, ki jih vsebinsko pripravlja salezijanska družina, izvajajo pa ga tudi druge župnije. Letno jih izvaja 300 župnij, udeleži pa se jih 7.500 animatorjev in preko 24.000 otrok. V pripravi na poletne oratorije vsako leto v vseh šestih slovenskih škofijah pripravimo srečanje animatorjev, na katerih predstavimo temo in vsebino tistega leta. Letos je na vrsti kraljica Estera.

Načrte nam je letos v veliki meri prekrižala pandemija Covid-19. Tako smo lahko izvedli le prva tri srečanja animatorjev. Skupno se jih je udeležilo okrog 270 animatorjev, ki so se učili nove himne, spoznavali letošnjo zgodbo in vrednote, se igrali in se na delavnicah usposabljali za svoje animatorsko poslanstvo.

Odpovedati in prestaviti smo morali tudi osnovno usposabljanje za mlade voditelje krajevnih oratorijev, lahko pa smo preko spleta izvedli nadaljevalno usposabljanje v obliki treh vsebinsko ločenih delavnic v aprilu in maju. Celotna izkušnja je bila pozitivna, čeprav spletnim srečanjem manjka pristni stik in spoznavanje udeležencev. A na drugi strani se ga je lahko udeležilo skoraj dvakrat toliko udeležencev kot pretekla leta. Najbolj obiskanega večera se je tako udeležilo več kot 40 voditeljev.

Prvi večer se je dotaknil komunikacije voditeljev z animatorsko skupino. Mediator in terapevt Martin Lisec jim je predstavil, kaj narediti, da se bodo animatorji v skupini počutili čim bolj domače. Drugi večer je prevzel mladinski delavec Matej Cepin, usmeril pa se je na vlogo oratorijskega voditelja. Mlade je popeljal na pot spraševanja, kateri so njihovi goreči grmi, ki jih kličejo na pot mladinskega voditeljstva. Zadnji večer pa je bil namenjen spoznavanju don Boska in preventivnega vzgojnega sistema. Salezijanec Jure Babnik je mladim voditeljem predstavil nekaj vidikov don Boskove vzgoje, predvsem skozi njegove oči in zapise.

Pred nami je izziv, kako izvesti oratorije v nepredvidljivih časih pandemije Covid-19. Kakšni točno bodo ukrepi za obvladovanje pandemije preko poletja, ta trenutek še ni popolnoma znano. Pri Oratoriju Slovenija animatorske skupine spodbujamo, da se pripravljajo na svoje oratorije in razmišljajo o potrebnih prilagoditvah, sami pa spremljamo razmere in pripravljamo določene smernice in nasvete, ki bodo znani v začetku junija.

T. Mlakar