Župnijska Karitas

Karitas župnije Škofije deluje od junija leta 2002. Zajema območje Spodnjih in Zgornjih Škofij, Plavij in Tinjana. Ideja se je porodila ob pripravi srečanja za bolne in ostarele istega leta. Potreba in želja po razumevanju socialne stiske ljudi je skupino vernikov v sodelovanju s tedanjim župnikom Vinkom Štrucljem spodbudilo, da so zastavili delo na podlagi dobrodelnosti in humanitarnosti.

Kot prva in glavna naloga novoustanovljene Karitas na Škofijah je po zgledu slovenske Karitas bila razdeljevanje hrane socialno šibkim v našem okolju ter skrb za osamljene in bolne. Kljub skromnosti in omejenim možnostim so bili ljudje pripravljeni delati. Zanos, dobrota in želja pomagati ljudem v stiski ter kot sad tega prostovoljno delo je ob upoštevanju dostojanstva pri vsakem človeku postalo temelj delovanja. Ni ljubezni do Boga brez ljubezni do sočloveka.

Karitas na Škofijah je delovala vsa leta v prepričanju, da brez dobrodelne ljubezni in solidarnosti ni pravega krščanstva. Zadali so si osnovne naloge, ki so jih po najboljših močeh izpolnjevali in katerih temelj delovanja je tudi današnja Karitas v župniji:

  • Seznanjanje o solidarnosti, kajti poslanstvo prostovoljnega dela je znati deliti
  • Pomoč družinam v stiski
  • Pomoč ostarelim, bolnim in prizadetim
  • »Da bo korak v šolo vesel« (zbiranje sredstev za šolske potrebščine, prehrano)
  • Pomoč ob nesrečah
  • Pomoč pri razdeljevanju hrane brezdomcem
  • Obiskovanje ostarelih v domovih za ostarele
  • Izkazovanje sočutja in razumevanja do sočloveka

 

Naša želja je, da bi zavest o dobrodelnosti in solidarnosti bila nepogrešljiv sestavni del vseh vernih v župniji. Z ljubeznijo in skrbjo do sočloveka lahko gradimo našo prihodnost. Če si pripravljen pomagati in darovati svoj čas, denar, znanje, se nam priključi, da bomo v župniji vsem ljudem v stiski ponudili pomoč.