Stara cerkev sv. Mateja

sv. Matej

 

 

 

 

 

Na Spodnjih Škofijah je stala najprej cerkev svetega Mateja, ki je bila sezidana na takratnem pokopališču leta 1674. Leto izgradnje je vklesano na kamnitem vhodnem portalu. Posvetil jo je koprski škof Frančišek Zeno. Že prej je na tem mestu stala cerkvica, ki je bila sezidana leta 1568, o njej ni podatkov. Svojo funkcijo je opravljala do posvetitve nove cerkve leta 1934.

Stara cerkev sv. Mateja je skrita za večjo novo cerkvijo Srca Jezusovega. Stoji na trgu, na najvišji točki vasi, kjer se teren prevesi proti državnemu mejnemu prehodu. Cerkev je z vhodnim portalom obrnjena proti jugu.

Opis zunanjščine: Vhodna fasada ima v osi kamnit ravno zaključen vhodni portal in ob strani manjši kamniti kvadratni okni. Razgibano oblikovan dvojni zvonik na preslico je postavljen na sleme stavbe, v osi vhodnega portala. V kamniti prekladi vhodnega portala je vklesan grb in napis: FRANC ZENO EPIS IVSTIN ANNO DNI M.DC. LXXIV. Fasada je trikotno oblikovana. Streha je dvokapna s slemenom v smeri sever-jug in krita s korci. Vse fasade imajo grob bel omet. Cerkev ima kvadraten tloris. Od nekdanje cerkve je ohranjena samo še zunanja lupina. Notranjščina je v celoti predelana. Cerkev svetega Mateja je zanimiva zaradi svoje tipične, v oblikovanju skromne, istrsko-primorske arhitekture.

Leta 2012 smo večji prostor adaptirali in opremili, da služi kot bogoslužni prostor za svete maše med tednom - še posebej v zimskih mesecih, ko je župnijska cerkev zelo hladna in se ne da ogrevati.

Veliko let so prostori služili za verouk.