Skavti - začetki v Slovenski Istri

Skavte je pred dobrimi 100 leti ustanovil Robert Baden Powell v Angliji in ti so se zaradi načina dela hitro razširili po vsem svetu. Tako tudi v Sloveniji po letu 1920. Žal so bili zaradi režima po 2. svetovni vojni prepovedani in ukinjeni (kot alternativa pa ponujeni taborniki; danes sta to dve samostojni organizaciji).

ZSKSS – Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je bilo ponovno ustanovljeno leta 1990 v več krajih po Sloveniji s sedežem v Ljubljani. Združenju nas zavezujejo skavtska obljuba, zakoni, rutka in kroj, ki je danes v barvi kranjske lilije.
Eden krajev, kjer so mladi in zagnani fantje in dekleta leta 1990 ustanovili skavtsko skupino – steg Ankaran 1, je bil tudi Ankaran. Eden izmed takratnih ustanoviteljev je bil tudi s Škofij in je sodeloval kot voditelj v Ankaranu. Tam so se zbirali otroci iz več župnij.

Nad delom in delovanjem skavtov so se začeli navduševati tudi po sosednjih župnijah. A za delo so poprijeli takrat in danes zagnani župljani naše župnije. Leta 1995 so ustanovili drugo krdelo za otroke s Škofij. Poimenovali so ga krdelo Pojočih valov. Skozi vrste krdela je šlo do danes že …. otrok.

 

 

 

Leta 1999 se je četa v stegu Ankaran 1, ki je štela že preko 40 članov, razcepila v dve in od takrat imamo četo 'Zdola Zahejeve fije' tudi na Škofijah. V njej je bilo na začetku troje vodov: Tigri, Pande in Koale. Tem so se pridružili s časom še Medvedi, Bizoni (ki so se kasneje preimenovali v Orle) ter v letošnjem letu Lame.

 

 

 

 

 

 

 

V klanu se zbirajo popotnice in popotniki, ki so si nadeli ime Boškarini.

 

 

 

 

 

V letošnjem letu (2010) pa je zaživel tudi naš steg - Škofije 1. Zdaj je v stegu zbranih skoraj 80 članov iz raznih krajev na obali in v zaledju.
Združenje je prostovoljno in neprofitno ter si prizadeva za celovit razvoj (telesni, duhovni in duševni) njegovih članov. Sestavljajo ga 4 veje - krdelo: Volkuljice in Volčiči od 8. do 11. leta, četa: Vodnice in Izvidniki od 12. do 16. leta, klan: Popotnice in Popotniki od 17. do 21. leta, voditelji, ki so člani SKupnosti VOditeljev po 21. letu. Kasneje so ti povezani v Združenju odraslih skavtov.

 

Namenjeno je otrokom, ki si želijo spoznavati naravo, domovino in ljudi v skupini svojih sovrstnikov. Trudimo se čim bolj spoznati bogastvo in pestrost naravne in kako čim bolj preprosto in skromno preživeti v naravi in z njo. Namen je tudi ob vrstnikih spoznavati sebe, svoj jaz in se truditi za razvoj v samostojne, odgovorne osebnosti. Način dela je pri vseh vejah enak – mlajši se učijo od starejših z igro in zabavo.

 

 

 

Že vsa leta imamo srečanja ob sobotah popoldne, ko se zberemo na Škofijah in zaženemo živ žav ter se odpravimo na raziskovanje. Krdelo in četa najpogosteje v Plavski potok ali okolico, popotniki pa križem kražem po bližnji in daljni okolici pa tudi v zamejstvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozimi, spomladi in poleti se odpravimo na tabore, ko odpotujemo v razne kraje po Sloveniji. Tam odkrivamo in spoznavamo nove ljudi, njihove navade in običaje ter predvsem naravo in okolje.