Skavti danes

Skavti so zavzeti pri svojih dejavnostih. Vsak teden se srečujejo v stari cerkvici ali v dvoranci oziroma v župnišču. Skupina popotnikov ima velikokrat svoja srečanje tudi v krajih izven domače župnije.

Vključujejo se radi tudi v pastoralne dejavnosti domače župnije.

Od 26. februarja do 2. marca so bili volčiči in izvidniki na zimskem taboru, ki je potekal v Novi Štifti pri Ribnici.

V letu dobrodelnosti in solidarnosti spoznavajo svetniške like, za katere je še posebej značilno, da so se odlikovali v dobrodelnosti.

V septembru in oktobru smo spoznavali bl. Mater Terezijo.

V novembru svetega Martina.

V decembru svetega Nikolaja (Miklavža).

V januarju Vincencija Pavlskega.

V februarju sveto Elizabeto Ogrsko.

V marcu pa spoznavamo sveto Brigito Irsko.

30. aprila goduje sv. Jožef Cottolengo