Pomembnejši dogodki

1965 prenova cerkve na Zg. Škofijah

 

1. september 1960 ustanovitev župnije

Ob 1. obletnici ustanovitve nove župnije so vodili salezijanci tridnevnico (21.-24. septembra 1961);

ob zaključku je prišel tudi msgr. Albin Kjuder - administrator

Župnija dobi leta 1965 stalnega župnika Franca Prelca

V letu 1965 je bil dograjen zvonik cerkve Kristusa Kralja na Srednjih Škofijah

Leta 1966 je orgelski mojster Janez Jenko popravil orgle in dodal ventilator na motor; v župnijo je prišla nova organistka Erminija Furlanič

Pri polnočnici sodeloval mladinski pevski zbor 25. 12. 1966

Začela se je prenavljati cerkvica sv. Mateja, ki naj bi se preuredila v župnijski urad in veroučne učilnice; prenovo so ovirali državni organi, ki so cerkvico želeli podreti in narediti telovadnico; na pomoč je prišlo Spomeniško varstvo iz Pirana, ki je zahtevalo, da se zunanjost ne sme spremeniti

 

 

 

 

 

1972 (14. 3.) preimenujejo župnijo sv. Mateja v župnijo Srca Jezusovega; na željo župljanov župnije Škofije je župnik Anton Hribernik zaprosil Škofijski ordinariat v Kopru, da bi spremenili glavnega zavetnika župnijske cerkve in župnije; kongregacija za bogoslužje v Vatikanu je ugodila prošnji župljanov in župnika z dekretom 14. marca 1972 tako, da »ima v bodoče tako župnijska cerkev na Škofijah kakor tudi sama župnija namesto sedanjega zavetnika svetega Mateja, apostola, novega zavetnika: Presveto Srce Jezusovo«

1972 je župnija odkupila hišo za novo župnišče in zemljišče (Sp. Škofije 55) od Erminije Kolarič. Leta 1974 pa je dokupila vinograd ob župnišču

1975 je bil v župniji ljudski misijon, ki so ga vodili lazaristi

1972 sprememba glavnega zavetnika
župnije in cerkve v Srce Jezusovo

 

 

 

1982 (3. 10.) je Stanislav Hočevar blagoslovili kip Mariji Pomočnice

1983 je bila prenovljena dvorana in sezidana garaža; na Tinjanu je bila popravljena streha na cerkvi in fasada cerkvene hiše

Za mladinska srečanja je prihajal iz Ankarana kaplan Mirko Rakovnik 1983-1985

29. 9. 1985, 25-letnica župnije, slovesnost je vodil Jože Vidic, župnik v Cerknici

1986 je župnik Franc Stritar sprejel v soupravo župnijo Osp

Leta 1987 je bil dograjen zvonik župnijske cerkve po načrtih ing. arh. Jožeta Kregarja (18. 10. 1987 - blagoslovitev)

20. novembra 1988 je bila slovesnost ob 50-letnici cerkve Kristusa Kralja na Zgornji Škofiji; za to priložnost je bila obnovljena zunanjost in notranjost cerkve; slovesnost je vodil škof dr. Janez Jenko

Po prenovitvi prezbiterija je 25. oktobra 1992 msgr. Metod Pirih posvetil cerkev, oltar, ambon in krstni kamen

1989 spomladi so na Plavjah prenovili cerkveno fasado in streho; prepleskana je bila tudi notranjost in popravljene freske (Ciril Jerič)

1972 je bila kupljena hiša za župnišče

 

Obnova fasade na župnijski cerkvi in nakup bakrenih žlebov 1989

1990 je Fedor Štokavs oktobra naredil fasado na stari cerkvici in garaži

1994 začne izhajati župnijsko mesečno glasilo Matejev prehod

Začetek skavtov 1995 (skupina volčičev).

1995 so na Plavjah obnovili kapelico in 1996 priskrbeli nove digitalne orgle

1996 so obnovili in blagoslovili vaško kapelico na Drugi Škofiji

1996 so priskrbeli nove digitalne orgle za župnijsko cerkev, ki so najprej stale v prezbiteriju

1997 so obnovili kor in odstranili stare orgle

1987 so zgradili nov zvonik

 

 

 

 

 

1992 prenovljen prezbiterij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skavti na Pohorju
(v župniji je bil začetek skavtov 1995)

 

 

 

 

 

Oratorj 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 novo ostrešje na stari cerkvici

 

 

 

2001 nov krstni kamen (Maks Fojkar)

2002 začetek obnove župnišča

2003 prvič oratorij

2004 elektrifikacija zvonov na Plavjah

2006 blagoslov prenovljenega župnišča

2007 blagoslov nove spovednice

2009 dva nova kropilnika v župnijski cerkvi in ogrevanje cerkve, župnijsko romanje v Lurd

2010 prenovljena stara cerkvica - dvorana (ostrešje in fasada)