Pevski zbori

Prvi župnik, Dominik Pegan, je leta 1961 zapisal v župnijsko kroniko: »Podružnica K. Kralja na Sr. Škofiji je imela vsa leta svoj mešani pevski zbor. Takoj po vojni je štel veliko članov. Od leta 1956 dalje – od kar ga poznam – pa je bil bolj šibak.«
Prepevati naj bi začeli v letu 1938, ko je bila cerkev blagoslovljena. Na Prvi Škofiji je pelo samo nekaj pevcev. Potem ko je bila ustanovljena župnija Škofije, so v župnijski cerkvi začeli peti tudi pevci s Srednje Škofije.

V času komunistične diktature so pevce skušali na različne načine odvrniti od sodelovanja v cerkvi. Pevci so kljub temu redno peli vsako nedeljo in praznike ter vestno hodili na pevske vaje. S svojim petjem so sodelovali pri raznih dogodkih v župniji in tudi zunaj mej župnije. Udeleževali so se raznih pevskih srečanj. V svojih najboljših letih je v zboru pelo tudi do 30 pevcev. Kasneje je število upadalo iz različnih vzrokov. V mesecu aprilu leta 2010 je mešani pevski zbor prenehal delovati.

Otroški pevski zbor deluje že od leta 1999. S svojim petjem in sodelovanjem bogati bogoslužje enkrat na mesec. V repertoarju zbora so večinoma duhovne ritmične pesmi, prav tako vedno z navdušenjem zapojejo cerkvene ljudske pesmi.Trenutno je v otroškem zboru 10 otrok. Redno sodelujejo na srečanju otroških pevskih zborov na Rakovniku in se udeležijo otroških božičnic na obali.

 

 

 

Otroci, ki so začeli prepevati v otroškem zboru, so odraščali in začeli peti v svoji pevski skupini ter s tem ustanovili mladinski pevski zbor. V zboru je trenutno 8 mladih, pojejo pa enkrat na mesec pri sveti maši.
Z veseljem se udeležijo srečanja mladinskih pevskih zborov na Rakovniku, kjer zapojejo skupaj z mladinskimi pevskimi zbori iz cele Slovenije ter redno sodelujejo v župniji.