Cerkve

Ob nastanku župnije Škofije leta 1960 so v župnijo spadale cerkve:  na Spodnjih Škofijah: stara cerkvica in župnijska cerkev svetega Mateja, na Zgornjih Škofijah cerkev Kristusa Kralja.

Župnik je soupravljal tudi župnijo Tinjan, kjer je cerkev svetega Mihaela in kaplanijo Plavje, kjer je cerkev svete Lucije.

 

Župnijska cerkev (Srce Jezusovo)

Svete maše:
od srede do sobote 18.00
nedelja 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgornje Škofije (Kristus Kralj)
Sveta maša: torek ob 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinjan (sv. Mihael)
Sveta maša: nedelja ob 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavje (sv. Lucija)
Sveta maša: nedelja ob 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stara cerkvica (sv. Matej)
danes župnijska dvorana