Cerkev Srca Jezusovega. Središče župnijskega življenja in dogajanja.

Cerkev svete Lucije

Kaplanija Plavje s cerkvijo svete Lucije je do leta 1960 spadala v župnijo Osp. Po drugi svetovni vojni jo je državna meja ločila od župnijskega središča. Upravno sodno so spadale (leta 1900) k občini Milje (Muggia) v sodnem okraju Koper. Nekoč naj bi pod Plavjami stala cerkev svetega Klemena, saj najdemo v osapski mrliški knjigi iz leta 1619 zapisano, da je bil pri cerkvi sv. Klemena pokopan Ivan Dugon s Plavij. Nihče ne ve, kdaj je ta slavna cerkvica propadla in zakaj.

Po ustnem izročilu sta dve dobri in premožni domačinki sestri sklenili sezidati novo cerkev. Posvetili so jo sv. Luciji in sv. Roku. Sedanji zvonik so sezidali šele leta 1892 s podporo takratne deželne vlade. Prej sta dva zvonova visela kar na veji bližnje lipe.

Cerkev je bila prenovljena leta 1925, ko je bil v Ospu župnik in dekan Franc Malalan. Priskrbel je tudi nov marmornati oltar in orgle iz cerkve sv. Jakoba v Trstu.

Cerkev stoji v strnjenem delu vasi, na cerkvenem zemljišču starega pokopališča. Predvidevajo, da je bila cerkev zgrajena v drugi polovici 19. stoletja.

Glavni oltar je v novoklasičnem slogu. Na steni je oltarna platnena slika svete Lucije v pozlačenem okvirju. Naslikal jo je leta 1925 domačin samouk Avguštin Hrovatin.

Levi oltar je posvečen svetemu Roku. Na vsaki strani slike svetega Roka stojita kipa iz mavca sv. Alojzija in sv. Antona Padovanskega. Drugi oltar je oltar Marijinega obiskanja. Na straneh stojita lesena kipa svetega Jožefa in svetega Janeza Krstnika.

 

Samostojna kaplanija Plavje je imela tri podružnice: sveta Brigita na Hribih, sveta Barbara pri Korošcih in sveti Ivan na Štramarju. Osnovna šola se omenja že 1864.

1. septembra 2004 je škof Metod Pirih izdal odlok o priključitvi kaplanije Plavje župniji Škofije in preimenoval kaplanijo v podružnico svete Lucije. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi pomanjkanja duhovnikov in ker v tej skupnosti ni polnega pastoralnega življenja.

Cerkev je bila prenovljena 1925 in 1951.