Cerkev na Tinjanu

Župnijo Tinjan je začel leta 1965 soupravljati župnik s Škofij. Zgodovina Tinjana sega v prazgodovinsko obdobje. Še danes so vidni sledovi prazgodovinskega obzidja. Tu je bil najden bronast kipec iz rimskih časov. Vas je zelo stara in zavzema del kraja, kjer je bil sedež kaštelirja (prazgodovinskega gradišča).

Pred zgraditvijo te cerkve je na tem mestu stala neka druga cerkev, saj škof Naldini v svoji Corografii omenja staro zakristijo, ki je priključena novi cerkvi. Iz arhivskih virov izvemo, da je bila na Tinjanu že konec 13. stoletja župnijska cerkev. Na zemljepisnih kartah ga najdemo že leta 1600. Tinjan se pod tem imenom pojavi v nekem dokumentu iz leta 1229.

 

 

 

 

Cerkvica svetega Mihaela nadangela zavzema najvišjo točko tega hriba, kjer je v starih časih stala trdnjava s stolpom, katerega temelji so še vidni. Zgradba je preprosta v baroku 18. stoletja, vanjo pa vodi vhod pod masivnim zvonikom. Nad glavnim vhodom je v kamen vklesana podoba Kristusa na križu, letnica 1704 in nečitljiv napis. Predvidevamo, da je cerkev s svojo opremo nastala verjetno že malo pred tem letom, saj Naldini leta 1700 omenja prenovljene oltarje in zvonik. Nekateri pravijo, da je to najstarejša duhovnija ob Koprskem zalivu. Nekdaj je vas stala na severovzhodni strani pod vrhom hriba. Imenovala se je Škofljica in je bila posest koprskega škofa, kot tudi vse štiri Škofije pod hribom. Tam je stala tudi cerkev Marije Magdalene (sedaj je vidnih le še nekaj ostankov in razvalin). Material in en zvon so prenesli na vrh, ko so zidali sedanjo cerkev. V zvoniku sta dva zvonova, eden je počen. Na enem je letnica 1634 in je deloma iz srebrne zlitine.

Cerkev je enoladijska z ravno zaključenim kvadratnim prezbiterijem. Strop v ladji in prezbiteriju, kjer je malo nižji, je raven, lesen in belo prepleskan. Ladja se na desni strani odpira v polkrožno, polkupolasto oblikovano kapelo.

Cerkev ima tri kamnite oltarje:

1. Glavni oltar je posvečen svetemu Mihaelu nadangelu. Verjetno je iz časa pred letom 1700, ker ga omenja že Naldini. Izdelan je v kombinaciji sivega in rdečega marmorja. Oltar stoji na kamniti oltarni mizi. Ob straneh oltarja sta na kamnitih podstavkih levo sv. Mihael in desno sv. Ciril (ali Metod).
2. Drugi oltar je posvečen svetemu Antonu Puščavniku. Zgornji del oltarja je polkrožno zaključen in kockasto dekoriran.
3. Tretji oltar je posvečen Brezmadežni. Stoji v kapeli, ki je bila sezidana leta 1919. Oltar je moderno oblikovan in izdelan iz sivega marmorja.
Župnija Tinjan je bila združena z župnijo Škofije 1. januarja 2005. S tem je postala podružnica župnije Škofije.