Cerkev Srca Jezusovega. Središče župnijskega življenja in dogajanja.

Cerkev Kristusa Kralja

Ko je bila v glavnem dograjena cerkev na Spodnji Škofiji so začeli graditi svojo cerkvico tudi na Srednji Škofiji, ob cesti na Tinjan. Temeljni kamen je blagoslovil leta 1934 dekan iz Ospa Franc Malalan. Dela so bila končana v štirih letih. Zaradi pomanjkanja sredstev niso mogli dokončati zvonika. Cerkev so blagoslovili 29. novembra 1938.

Na oltarju so kipi: Kristus Kralj, Brezmadežna in sv. Anton Padovanski. Slog je romanski. Prezbiterij se konča v obliki trapeza. Cerkvena ladja ima odprto ostrešje s planetami. Fasado so naredili leta 1957. Cerkev je bila do leta 1960 podružnica župnije Dekani.

Vse do danes obhajajo praznik Kristusa Kralja s procesijo. Z molitvijo in pesmijo psopremijo kip Kristusa Kralja po osrednjem delu vasi.