Biblična skupina

Zbirati smo se začeli jeseni leta 2006, ko je bilo leto Svetega pisma.

Srečujemo se ob sredah vsak drug teden v mesecu, po maši. Kdor se želi pridružiti, je dobrodošel; Božja beseda je bogata za vse, nobeno vprašanje ni nezaželeno. Spoznavamo vsebino Svetega pisma, v kateri iščemo luči za naše korake. Skupaj odkrivamo odgovore, polne resnice, moči in tolažbe. Prepletata se strokovna razlaga Svetega pisma in razodetje, ki ga vsakemu iskrenemu iskalcu podeljuje Sveti Duh.

Naša srečanja sestavljajo skupna molitev, branje odlomka iz Svetega pisma in medsebojna podelitev tega, kar je člane skupine v odlomku nagovorilo. Prebrano povezujemo in primerjamo s temami našega vsakdanjega življenja. Je kraj, kjer se srečujemo in spoznavamo Boga. Želimo biti odprti vsem in za vsa vprašanja. Božja beseda je za vse čase, je sodobna in zgovorna.

Sveto pismo nam skuša približati Boga kot Ljubezen, kot tistega, ki želi, da imamo ljudje življenje v izobilju.